Nipilersortartut akileraartunnaarusunneranut isummersuut

All. Sillermi atuartartut ilaat. Kinaanera aqutsisoqarfimmiit ilisimaneqarpoq.

 

Sivdlek' nutaaq atuarlugu takulerpara allagaqaat! Allassimasoqartoq imatut, Kalaallinngooq nunaanni nipilersortartut akileraartarunnaarniarlutik allagaqarsimasut! Kiamitaavami akuerisinnaavai koncerteraangamik taama akisusartigalutik.

Ila tupinnaqaaq utoqqartannguatik puigorlugit pillaraangamik, ullumikkut naammattusaarineq pinngikkaanni qaammammusiat angummassinnaanngitsut nipilersortartut qinnutaat eqqumiikkaluassusia.

Nipilersortartut akileraarniarlik! Utoqqalinersiallit akileraarutaat millillugu, ilami pillakkatut ingerlasinnaanngilagut. Nipilersortartut koncertereeramik 3 tiimit missaanni hallit ulikkaarlugit qanorsisaramik?

Utoqqaat akileraarutaat 10%-mut iluarsiniarsiuk ilungersornerat naammalerpoq.


Blogsimut allagit

Isummersuummik oqallissaarummilluunniit allagaqarusukkuit uunga allassaatit: 

info@silleq.gl