Pressemeddelelse af Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit

Mange patienter med svære eller komplicerede behandlingsforløb, f.eks. kræft, hjertepatienter m.m. føler at de selv skal have det fulde overblik over deres forløb. Måske skal de endda selv skabe sammenhæng mellem alle enheder, de kommer i kontakt med. Det er ikke bare en udfordring for patienterne, men også en udfordring for sundhedsvæsenet. Den manglende sammenhæng skaber forvirring og øger risiko for fejl i behandlingen.

Jeg anbefaler derfor: ”Alle patienter i et længere behandlingsforløb bør have én fast kontaktperson, en såkaldt forløbskoordinator. Dette er vigtigt når vi ikke har en fast læge, som man kender det andre steder fra. Vi ved patienter i længere behandlingsforløb, f.eks. ved hjertesygdom eller kræftforløb ikke har mange kræfter og hurtigt kan miste overblikket. Patienterne skal ofte skal ind og ud af de forskellige afdelinger på sygehusene og én forløbskoordinator vil lette sygdomsforløbet for patienten.”

Patienter og pårørende vil have gavn af at der er et samlet forløb med en gennemgående person, som kan give vejledning til patienter og pårørende. Som patient kan man ofte føle hverdagen på et sygehus går hurtigt og der ikke helt er tid til at forstå sygdomsforløbet og behandlingen. Forløbskoordinatorerne har en sundhedsfaglig baggrund, er erfarne og har opnået specialviden inden for det område de koordinerer. Vi har med årene fået flere og flere grønlandske sygeplejerskerne, som vil kunne styrkes i den viden de har om sygeplejen og så kunne de fungere som forløbskoordinatorer.

Fremfor at være tilknyttet en fast læge, kunne patienter i stedet være tilknyttet en fast sygeplejerske, eller sundhedsassistent, som vil kende én, og måske endda også ens familie og sygdomshistorie. Mange misforståelser, med potentielle fejl til følge, kan mindskes og der kan sikres en bedre sammenhæng for patienten. Der kan sikres en bedre koordinering mellem andre enheder i sundhedsvæsenet og på tværs af andre myndigheder og sundhedsvæsener i andre lande. Lægerne vil få bedre tid til at udføre deres arbejde og patienter vil opleve større tryghed og en øget tillid til systemet.

Det vil være oplagt at undersøge mulighederne for at styrke sundhedsvæsenets opgave over for patienter i længere behandlingsforløb ved at udpege forløbskoordinatorer. Arbejdet bør være del af et kommende rådgivnings- og rehabiliteringscenter i Grønland.

Kontakt: Agathe Fontain, tlf. 484531