Er tiden inde til et 100% grønlandsk ejet flyselskab?

Først og fremmest er jeg glad for at høre kovendingen fra IA's side omkring køb af ejerkredsen i Air Greenland. I 2012 forsøgte nemlig SAS at sælge sine aktier til Grønland Selvstyret, men som man under IA's regeringstid sagde nej til. Jeg er grundlæggende enig i at Grønland bør overtage styringen og udvikling af infrastrukturen. Det er dog meget vigtigt at undersøge hvilke økonomiske konsekvenser der evt. kan være. Se evt.: https://www.check-in.dk/sas-kan-ikke-komme-ud-af-air-greenland-7/

I den seneste måneder har borgere i både byer og bygder oplevet store forringelser på trafikområdet. I mine ca. 11 måneder som Naalakkersuisoq for landets infrastruktur, har min første prioritet været at finde hurtige og holdbare løsninger, men det har været udfordrende. Det ville nemlig koste en formue at opsige servicekontrakterne. Kontrakter der er bundet i flere år. I stedet har jeg brugt min tid på at sikre, at vi ikke igen kommer i samme situation, og at vi hurtigst muligt igangsætter byggeri af regionale lufthavne i mindre byer.

Kernen i problemet er, at nogle af servicekontrakterne er indgået med selskaber, som ikke selv har en helikopterflåde. Selskaberne må derfor leje helikoptere af Air Greenland. Air Greenland har en forældet helikopterflåde, og derfor er det blevet dagligdag med aflysninger på grund af tekniske problemer. Det er uacceptabelt. Hvis vi skal opnår forbedringer, bør vi snarest muligt anskaffe en tidssvarende helikopterflåde. Borgerne har krav på en infrastruktur, der både er pålidelig og stabil.

Ejerstrukturen i Air Greenland, hvor den danske stat, Selvstyret og SAS er ejere, er uhensigtsmæssig og er ikke til Grønlands fordel. Jeg mener derfor, at der snarest må findes en politisk løsning, så vi selv kan tage styringen af vores infrastruktur. Den nuværende ejerstruktur sætter store bremseklodser for Grønlands udvikling på grund af kommercielle hensyn udefra.

Det er på ingen måde acceptabelt for samfundet, at SAS og den danske stat prioriterer aktieudbytte fremfor udvikling. Det kan ikke accepteres, at skatteborgernes penge hvert år skovles ud af landet, bl.a. via servicekontrakter på finansloven. Penge der kunne være blevet brugt til at udvikle og forbedre serviceniveauet for passager- og fragttransport.

Det er derfor helt på sin plads, at sætte spørgsmål ved, om de eksisterende flyselskaber fremover skal løfte opgaven med servicekontrakterne, når de respektive aftaler løber ud. Ejerskabet af Air Greenland bør snarest muligt overtages, så vi selv bestemmer serviceniveauet og udviklingen af vores infrastruktur. Alternativt må vi sælge vores aktier i AirGreenland og danne et nyt flyselskab, der er 100% ejet af det grønlandske folk.

Inussiarnersumik inuulluaqqusillunga / Med venlig hilsen,

Erik Jensen, kandidat til Inatsisartut på vegne af SIUMUT