Det er tydeligt, at primært børn i Grønland efterhånden er begyndt at markere Halloween, måske fordi det er sjovt. (ass./foto: Johannes Ujo Müller)

 

I dag den 31. oktober er den dag, hvor Amerikanerne markerer Halloween.
Det er tydeligt, at markeringen af den udenlandske mærkedag Halloween er stigende i Grønland, primært blandt børn.
Grønlændere kan måske stadig syntes, at det er underligt, at markeringen af Halloween stadig er stigende. Markering af Halloween er en tradition i USA, og de fleste grønlændere kender sikkert til Halloween gennem film. Halloween markeres med uhyggelige udklædninger og masker, ligesom vi her i Grønland klæder os ud på helligtrekongersdagen.
I Grønland klæder man sig ud på helligtrekongersdagen, mens man i det her tilfælde klæder sig ud den 31. oktober.

For århundreder af år siden blev der uddelt godter.
- Dengang delte man ud af mad, frugt og nødder, og så troede man, at de døde kunne vende tilbage til det virkelige liv på netop denne dag. Derfor blev der også sat mad ud til dem, forklarer forfatter Rune Blix Hagen.
Halloween er en overgangsfest mellem sommer og vinter. Et velkommen til vinteren og et farvel til sommeren. Sommeren går i vinterdvale og fortjener en tak med ønsker om en frugtbar tilbagevenden. Altså en ældgammel taksigelsesfest.

 

Halloween

Det gør det, fordi det er aften før allehelgensdag, All Hallows Day. Tidligere var det den første søndag i november
Allehelgensdag er en mindedag for afdøde slægtninge og venner, og det markeres med lys, blomster og omtanke på landets kirkegårde.
Reformationsdagen 31. oktober er Halloweens religiøse konkurrent.
Halloweentraditionens oprindelse finder vi blandt irske og britiske indvandrere i USA i midten af 1800-tallet.
De tog en lang hedensk og kristen tradition, som var knyttet til død og genfødsel, med sig.
Det fejres først og fremmest i USA, Mexico og Europa, men er godt på vej til at blive verdensomspændende.
- Vi bevæger os mod en globaliseret, multikulturel Halloween, mener forfatter Rune Blix Hagen.

 

halloween 950px 02

I USA klæder man sig ud som hekse o.l., hvor uhyggeliggjorte mad og slik er at se. (ass./foto: Johannes Ujo Müller)

 

halloween 950px 03

(ass./foto: Johannes Ujo Müller)

 

halloween 950px 04

(ass./foto: Johannes Ujo Müller)