Forskningen viste, at de ældre, der fik sukkervand, fik bedre hukommelse og et bedre humør. (ass./foto: Johannes Ujo Müller)

 

Forskerne har undersøgt, hvorledes sukker påvirker mennesker, og resultaterne har vist, at de ældre grupper klarede sig bedre i forhold til en gruppe unge, da de som et forsøg drak sukkervand.
Engelske forskere fra University of Warwick har forsket en gruppe unge på 18-27år, og en gruppe cialis 5 mg ældre på 65-82år. Grupperne drak en drik tilsat en smule glukose, og løst hukommelsesopgaver. Kontrolgrupperne drak en placebodrik med kunstige sødemidler.

 

Godt humør og god hukommelse

Efter forsøget blev deres engagement, deres hukommelse, deres humør og deres egen opfattelse af indsatsen målt.
Unge og ældre, der drak sukkervand klarede sig mindre i forhold til kontrolgruppen, der drak drik med placebo.
Alligevel klarede de ældre sig bedre i forhold til de unge. De var ikke alene bedre til at huske, men var også i bedre humør.
Forskerne konkluderer, at de ældres motivation øges ved at forhøje blodsukkeret en smule.
Forskerne understreger dog, at ældre over 65 år ikke skal overdrive med kagerne, da det endnu er nødvendigt med yderligere forskning omkring kost.

 

Placebo

Placebo er pr. definition et inaktivt stof, der ingen virkning har på din krop. I medicinsk forskning bruges placebo fx i form af sukker piller, kalktabletter eller vaseline salve, som kontrol til måling af virkningerne af farmaceutisk fremstillet medicin.

Kilde: Videnskab.dk

 

Sukkoq utoqqarnut 950px 01

De ældre skal ikke overdrive med kagerne, da det endnu er nødvendigt med yderligere forskning omkring kost. (ass./foto: Johannes Ujo Müller)