I fremtiden skal affald fra kysten transporteres til Sisimiut og Nuuk. (ass./foto: Johannes Ujo Müller)

 

Naalakkersuisut og samtlige borgmestre er enige om, at kommunerne skal etablere et fælles kommunalt affaldsselskab. Selskabets formål er at arbejde for at etablere to landsdækkende forbrændingsanlæg, og tre spildolieforbrændingsanlæg. Forbrændingsanlæggene skal placeres i Sisimiut og Nuuk.

 

Ophobning af affald

Der produceres i dag over 30 procent mere affald, end forbrændingsanlæggene kan afbrænde. Der ophober sig ubehandlet og sundhedsskadeligt affald primært i bygder og mindre byer. Af samme årsag kan de eksisterende forbrændingsanlæg ikke rense røgen tilstrækkeligt.

 

To landsdækkende forbrændingsanlæg

Naalakkersuisut og borgmestre har under deres møde den 25. september besluttet, at man af hensyn til sundhed og miljø skal gå væk fra de mindre anlæg, og i stedet få etableret to store forbrændingsanlæg med tilstrækkelige lagerkapacitet.
Affald fra hele landet skal transporteres til de kommende forbrændingsanlæg.

- Jeg er rigtig glad for, at der nu er en national løsning på vej, som vil sikre, at affald og spildolie vil blive anvendt til miljøvenlig energiproduktion. Når affald bliver pakket og transporteret korrekt, minimeres risikoen for, at for eksempel plasticaffald og andet affald spredes i naturen og i havet via luften. Og på større forbrændingsanlæg kan affaldet behandles og røgen renses på en ordentlig måde. De nye nationale løsninger vil være til gavn for miljøet, sundhed og landets miljøvenlige energiproduktion, udtaler Formanden for Naalakkersuisut Kim Kielsen.

 

Forbedringer

Forbrændingsanlæggene skal have en størrelse, så der kan etableres rensning af røgen til gavn for miljø og sundhed. Således vil landets samlede affald kunne håndteres forsvarligt. Desuden er de enige om, at affaldet skal udnyttes til grøn energiproduktion.

Det forventes, at spildolieforbrændingsanlæggene skal placeres i Qaqortoq, Maniitsoq og Aasiaat. Naalakkersuisut har med støtte for projektet afsat 6 mio. kr. til projektet.
Affaldshåndteringen er i dag et kommunalt anliggende – fra indsamling til afbrænding.

 

Ikuallaavik 950px 02

Naalakkersuisut og borgmestre har besluttet, at de to store forbrændingsanlæg skal placeres i Nuuk og Sisimiut. (ass./foto: Johannes Ujo Müller)

 

Ikuallaavik 950px 03

ass./foto: Johannes Ujo Müller)

 

Ikuallaavik 950px 04

Der er opsat net for at forhindre, at affald blæser væk. (ass./foto: Johannes Ujo Müller)