Aftale om medfinansiering

Aftalen indeholder et bidrag fra den danske stat på i alt 1,6 milliarder kr. (ass./foto: KNR-TV)


Midt i Naalakkersuisuts splid, landede Danmarks Statsminister Lars Løkke Rasmussen i Nuuk i mandags, for at underskrive en aftale med Kim Kielsen. Aftalen indeholder et bidrag på 1,6 milliarder kr. til lufthavne i Nuuk og Ilulissat. Aftalen er dog endnu ikke endeligt, da aftalen først vil blive gældende, når flertallet i Inatsisartut og i Folketinget går ind for det.
Statsministeren bekræfter, at partilederne fra Socialdemokratiet, De Radikale og Dansk Folkeparti var parate til at støtte aftalen.

 

Aftalen

Den underskrevne aftale indeholder følgende:

  • 700 millioner kroner indskydes kontant i lufthavnsselskabet og den danske stat får en medejerandel på lidt over 33,3 procent.
  • Den danske stat garanterer for et lån i Den Nordiske Investeringsbank på 450 millioner kroner.
  • Regeringen yder et statslån på yderligere 450 millioner kroner til en attraktiv rente.
  • Selvstyret og den danske stat indskyder hver 100 millioner kroner i Greenland Venture og Vækstfonden til fælles investeringer i Grønland.
  • Desuden en fælles erhvervspulje på 20 millioner kroner til at modne erhvervsprojekter.

Kim Kielsen udtaler, at aftalen vil være til gavn for Grønland og styrke samarbejde mellem Grønland og Danmark.
Alle var ikke positivt stemte overfor den underskrevne aftale. Partii Naleraq havde arrangeret en demonstration, hvor der udenfor Hans Egedes Hus mødte omkring 70 demonstranter under pressemødet.

 

Hermann klager

Finansudvalget kritiserer aftalen, som parterne har underskrevet. Udvalget har jo behandlet et forslag til lufthavnspakken siden i foråret, men har til trods herfor ikke fået indsigt i aftalens indhold.
- Et enigt udvalg finder det stærkt utilfredsstillende ikke at være blevet givet mulighed for at forholde sig til indholdet af aftalen, forud for dens indgåelse, siger formanden for udvalget, Hermann Berthelsen.
Udvalget havde opfordret Kim Kielsen til ikke at underskrive aftalen, men forgæves.
- Manglende inddragelse af udvalget kan af udvalget vanskeligt ses som andet end udtryk for disrespekt for den opgave, som Inatsisartut har pålagt udvalget, ved henvisning af lovforslaget om lufthavnspakken til udvalget, skriver Hermann Berthelsen i sin pressemeddelelse.

 

aningaasaliinissamut atsioqatigiinneq 950px 02

Kim Kielsen kan rive aftalen itu, hvis flertallet i Inatsisartut og Folketinget ikke går ind for aftalen. (ass./foto: KNR-TV)

 

aningaasaliinissamut atsioqatigiinneq 950px 03

Hermann Berthelsen og udvalget anser underskrivning af aftalen som manglede på respekt. (ass./foto: Johannes Ujo Müller)