Svar fra Steen G. Jensen

Manglende asfaltering af vejstykket, Kaaliikasap Aqq og Eqqaaviammut Aqq er uden sammenligning, det største problem ved vejnettet i Sisimiut.

Af Steen Gordon Jensen

 

Måske der er nogle myndighedspersoner og beslutningstager, som skulle på kursus i prioritet og fokus.
Det største problem ved vejsystemet i Sisimiut for lov til at ligge, år efter, år efter, år efter, år. Mens man smider tonsvis af asfalt på strækninger, som måske nok trænger til vedligehold, men som i trafikalle gener er mikroskopiske i sammenligning med vejstykket Kaaliikasap Aqq og Eqqaavimmut Aqq.
Stykket mellem Kaaliikasap Aqq og Eqqaavimmut Aqq er ikke kun en lille bivej. Men er et af de mest trafikerede veje i byen. Det binder to af de største bolig områder i Sisimiut sammen, Tuapannguit og Kusangersoq. Vejstykket Kaaliikasap Aqq og Eqqaavimmut Aqq. er næsten lige så trafikeret, som vejen fra Brugsen til Kusangasoq. Og meget ringere end vejen ud mod Elven.
Vi i taxa branchen, er meget genere af dette problem. Vejstykket er en etableret del af vejnettet, og vi er forpligtiget til at kører den korteste vej. Alle der kører taxa er utrolig plaget af, at skulle kører på vejstykket og selv om du kører 20km/t er det en raslende og bumpende oplevelse. Og en cialis 5 mg taxa skal kører på vejstykket mange gange i løbet af en vagt.
Det kan ikke gå for hurtigt, at få løst dette problem, som er det største trafikalle problem i Sisimiut. Det er i hvert tilfælde uforståelig, at men ikke har prioriteret dette for flere år siden.