Svar til Steen G. Jensenimut

Af Hans Ulrik Skifte, Chef for Området for Teknik- og Miljø

Kære Steen Jensen
Tak for din læserbrev vedr. manglende asfaltering mellem vejene Kaalikassaap aqq. og Eqqaavimmut.
Netop denne vejstrækning har tidligere været et forslag til kommunalbestyrelsens budgetbehandlinger. Det kræver udvidelse af vejen udover asfaltering, så der også bliver plads til fodgængerne.
Kommunalbestyrelsens nye budgetbehandling for 2019 afsluttes til efteråret, også må vi se om der også bliver plads til projektet.
I dag er bilisterne og øvrig tungere trafik af praktiske årsager tvunget til at køre langsomt efter forholdene, som man også skal efter færdselsloven. Direkte asfaltering af strækningen uden udvidelse af vejen ville medføre forhøjet risiko for fodgængerne, da bilerne og øvrig tungere trafik ville køre betydelig hurtigere på en asfalteret vej.
Der blev givet en bevilling på 14 mio. kr. til et nyt asfaltanlæg i år, som i disse uger er ved at være helt klar til sommerens asfaltproduktion. Det gamle anlæg fra 1970'erne havde medført bekostelig og lav asfaltproduktion pga. alder. I år er der afsat mindre budget til asfaltering. Det giver mandskabet tid til at lære det nye anlæg at kende, som også har travlt med andre opgaver som myndighedsudøvelse af ryddelighed i byen.
De vejstrækninger, som tidligere havde været planlagt til asfaltering prioriteres i år og til næste år. Disse omfatter:
 
Aqqusinersuaq
Dorthe Lennertip Aqq.
Jooruqaap Aqq.
Muunup Aqq.
Paaraarsuk stien
Berthelsenip Aqq.
Kaalikasaap Aqq.
Kaapornip Aqq.
Lufthavnsvej etape 2 (af 5)