Svar til Jan Olsen

Kære Jan Olsen

Tak for dit læserbrev i Sivdlek' nr. 22, som jeg besvarer på vegne af Qeqqata Kommunia.

I mit svar holder jeg mig til det administrative forhold, siden læserbrevet også indeholder politiske betragtninger. Kommunalbestyrelsen vedtog 15. juni 2017 Kommuneplantillæg nr. 21 "Erhvervsområde ved Ulkebugten Sisimiut”. Inden vedtagelsen var kommuneplantillægget i offentlig høring fra 15. marts til 10. maj. Her havde borgere og foreninger mulighed for at komme med indsigelser og kommentarer. Efter at have vedtaget kommuneplantillægget besluttede kommunalbestyrelsen den 26. oktober 2017 at byggemodne området ved den gamle heliport.

Det er den beslutning, som Området for Teknik og Miljø nu er i gang med at realisere. Vi prøver at undgå forsinkelser, som ellers ville medføre projektfordyrelse.

I læserbrevet klages der blandt andet over gentagne flytninger af hundehold igennem tiderne, et aktuelt påbud om flytning, manglende fokus på hunde i kommuneplanlægning samt en klage til Selvstyret, der endnu ikke er blevet besvaret. Vi er blevet kopiorienteret om klagen.

Til gengæld har vi strakt os langt for at hjælpe hundeejerne i Qimmeqarfik. Generelt giver vi kun tidsbegrænsede arealtildelinger for hundehold af hensyn til kommuneplanen, og fordi hundeejerne ellers skal betale en andel for kommunens byggemodningsomkostninger. Arealerne benyttes midlertidigt af hundehold, indtil der er behov for byggemodning af arealerne og de tages i anvendelse til kommuneplantillæggets formål. Man skal derfor flytte sine hundehold, når der skal foregå byggeaktiviteter. Hundeejerne får også gratis service med vandudbringning og skraldecontainerordning. Jeg vil gerne understrege, at dette er en ekstraordinær service, som kommunen yder hundeejerne - og som ikke kommer andre fritidsinteresser og foreninger til del.

Qeqqata Kommunia har desuden holdt møde med hundeslædeforeningen Qimusseq’s bestyrelsesrepræsentanter, hvor borgmesteren og formanden for Udvalget for Teknik, Miljø og Råstoffer var med. Der blev ført en god dialog om den aktuelle sag og generelle forhold for hundeejere, samt aftalt et efterfølgende møde med flere mødedeltagere fra Qimusseqs side.

Denne vinter har sneforholdene drillet alle, og kommunen har senest tilbudt gratis hjælp til flytning, og maskiner til flytning af større ting, samt betonklodser til midlertidig ankring af hundekæder. Resten må ejerne selv afholde.

Jeg mener derfor, at kommunen i videst muligt omfang har forsøgt at tilgodese hundeejernes behov og ønsker. Området for Teknik- og Miljø har ikke kommuneplanlægning som sit forvaltningsområde, men jeg er sikker på, at der fremadrettet arbejdes videre med fokus på hundenes generelle vilkår.”

Inussiarnersumik Inuulluaqqusillunga / Med Venlig Hilsen

Hans Ulrik Skifte
Teknik- & Miljøchef