Åbent brev til KNB bestyrelse

Af Akaaraq Samuel Olsen

 

Tak for dit svar på mit brev, som ikke er overbevisende, idet jeg stadigvæk mener, at Brugseni’s demokratiske forenings grundlag bliver skadet ved Inatsisartuts lov om alkohol.

  1. Ved Inatsisartutlov om alkohol, der træder i kraft den 1. marts 2018 kan Brugseni’s mange medlemmer, som ikke er fyldt 18 år ikke længere blive valgt ind, hverken i lokalbestyrelsen eller landsbestyrelsen.

  2. Der står i Danmarks Riges Grundlov, at der i Grønland følges bestemmelser om valgbarhed og stemmeret.

  3. I Grønland siger bestemmelserne, at en person er valgbar og har stemmeret, når vedkommende er fyldt 18 år.

  4. En alkohollov kan hverken svække eller ændre sådanne menneskerettigheder. En alkohollov kan ikke ophæve menneskerettigheder.

Jeg håber, at I har påpeget disse problemstillinger ved jeres høringsvar.

Endvidere vil jeg gerne benytte lejligheden til at gøre opmærksom på, at der i Brugseni’s vedægter § 16 mangler bestemmelsen om høringsfrist.

Jeg håber, at mine kritiske bemærkninger vil blive taget seriøst og vedtægterne rettet.