Høringsvar

Ang.: hørimg om forslag til Inatsisartutlov om støtte til personer med handicap

Af Akaaraq Samuel Olsen, siulittaasoq

 

Vi er i foreningen enige i, at FN´s handicapforordning er brugt som centralt udgangspunkt, idet dette kan medføre forbedringer i forhold til folk med handicap, der lever i et land med forkelligartet naturforhold.

I dette høringsvar focuserer vi mest for de forhold, der vedrører os – blinde og svagtsynede.

Vi er helt klar over, at blindhed og svagsynethed ikke er et nyt fænomen, men at personer med sådant handicap er etableret i em foremimg i 2013 er noget nyt. På trods af disse forhold støder vi i hverdagen på forhold, som kan forbedres og som vi efter evne prøver at få indflydelse i, i flere tilfælde i samarbejde med Dansk Blindesamfund og sociaemyndigheder.

Vi er enige i oprettelse af stillingen som talsmand for de handicappede og er forberedt på at få et godt samarbejde med vedkommende.

Vi ser endvidere frem til Pissassarfik og håber, at den vil blive benyttet flittigt og være til stor gavn til blinde og svagtsynede. Vore forventninger

til de to institutioner er store og vi vil deltage positivt i debatten.

Kommende aktuellee forhandlingspartnere til vor forening:

I spørgsmålet om ledsagelse er efterfølhende nævnte institutioner og myndighedsorganer aktuelle:

Air Greenland

Arctic Umiaq Line

Disko Line

Pilersuisoq A/S

Andre transportører, også på land, såsom Nuuk Buus og andre busselskaber samt taxafirmaer,

Transportfirmaer i Danmark

Kulturinstitutioner, såsom teatre, koncerthaler, udstillingslokaler samt museer m.m.

Handlende

Efter lovens ikræfttrædelse er det meget vigtigt at have et dygtigt personale til at betjene klienter, hvorfor efteruddannelse vil være nødvendig og bør prioriteres højt.

Vi vil arbejde for, at ledsagerkort t indføres i og tages i brug i vort land og på det spørgsmål må ISI og Dansk Blindesamfund ligestilles, da det ikke skal være sådan, at vore medlemmer i ISI også skal betale kontingent til Dansk Blindesamfund. ISI skal kunne udstede ledsagerkort! Dette er naturligt krav i et selvstyrende samfund.

Vi må arbejde for etablering af et synscentral i vort land.

Vi må arbejde for, at bibliotekeernes beholdning af lydbøger øges.

Vi må arbejde for, at informationer til borgerne højtlæses i medierne, ligesom grafikken -reklamer o.ligm.- i disse også tilpasses blinde og svagtsynede.

Handlende, postkontorer, banker

og lignende må have tilgængelige lupper til svagtsynede.

ISI siger tak for høringen og står klar til at besvare eventuelle yderligere spørgsmål.